KFHA Information

KFHA online clinic

Reitaki ma ara neeti rinanon te intanete man te tabo are ko mena iai ao ena kona n reke buokam.

Book an appointment

Ko konaa nikabaea am tai ibukin reitakim rinanon te vsee app, Kiriniki

Kawariira n ara tabo i Teaoraereke

Kawariira n ara tabo i Teaoraereke ibukin buokam